ViSC Vietnam

Trang chủ Tư vấn - Đào tạo ITIL KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CNTT THEO CHUẨN QUỐC TẾ ITIL

KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CNTT THEO CHUẨN QUỐC TẾ ITIL

Nhằm nâng cao năng suất lao động và chuyên nghiệp hoá công tác quản lý CNTT, nhiều doanh nghiệp đã và đang có xu hướng chuyển phòng CNTT từ mô hình "Trung tâm chi phí" sang mô hình "Trung tâm lợi itilnhuận". Điều này rất phù hợp với các tập đoàn đa quốc gia, các  doanh nghiệp đang trong tiến trình cổ phần hoá hoặc đang có nhu cầu cung cấp các dịch vụ CNTT cho khách hàng của họ như lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, game online,..Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi là không hề dễ dàng và đòi hỏi các CIO phải chọn cho mình các chuẩn mực quốc tế đã được trải nghiệm để thực hiện quá trình chuyển đổi này. Và ITIL (Information Technology Infrastructure Library), bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ CNTT của Vương quốc Anh, là một chìa khoá quan trọng sẽ giúp các CIO thành công.

Khóa học này sẽ cung cấp đến học viên các kiến thức cơ bản về quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ, các khái niệm cơ bản về ITIL và các bộ quy trình của nó để làm cơ sở cho các nhà quản lý và các chuyên gia bước đầu hình thành ý niệm làm việc và phối hợp theo quy trình.

Thời lượng:

Khoá học có tổng thời lượng 03 ngày

Đối tượng:

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, CIO, các chuyên gia CNTT

Nội dung:

 • Khái niệm về quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ
 • Các chuẩn quốc tế về quản lý CNTT
 • Lợi ích của làm việc và phối hợp theo quy trình
 • Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
 • Khái niệm về tiêu chuẩn ITIL
 • Các thành phần của ITIL
 • Chức năng Service Desk
 • Quy trình quản lý sự cố (Incident Management)
 • Quy trình quản lý giám sát (Event Management)
 • Quy trình quản lý vấn đề (Problem Management)
 • Quy trình quản lý thay đổi (Change Management)
 • Quy trình quản lý cấu hình (Configuration Management)
 • Quy trình quản lý Release (Release Management)
 • Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ (Service Level Management)
 • Quản lý sẵn sàng dịch vụ (Availability Management)
 • Quản lý năng lực dịch vụ (Capacity Management)
 • Quản lý đảm bảo sự liên tục của dịch vụ (Service Continuity Management)
 • Quản lý tài chính (Financial Management)
 • Quản lý bảo mật (Security Management)
 • Thực hành : Sử dụng công cụ Service Desk Plus, OPManager của AdventNet