ViSC Vietnam

Trang chủ Tư vấn - Đào tạo E-BUSINESS KHÓA HỌC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ E-BUSINESS

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ E-BUSINESS

Khóa học liên quan: ERP và kinh nghiệm triển khai; CRM và kinh nghiệm triển khai; E-Commerce

Tổng quan: E-Business không nên hiểu một cách đơn giản đấy chỉ là các hoạt động kinh doanh điện tử nhằm đem lại ebdoanh số và lợi nhuận cho doanh nghiệp, E-Business chính là kiến trúc, là mô hình tổ chức kinh doanh tiên tiến dựa trên nền tảng của công nghệ để các doanh nghiệp hướng tới. Các tập đoàn đa quốc gia đạt được nhiều lợi thế cạnh chính là nhờ có một chiến lược tiếp cận, triển khai E-Business nhanh chóng và hiệu quả. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn thất bại trong chiến trường WTO, ngay từ bây giờ hãy trang bị cho mình các học thuyết, mô hình kinh doanh mới xuất phát từ E-Business. Khoá học sẽ giúp học viên là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có một cách tiếp cận đúng, kịp thời từ đó vạch ra một lộ trình triển khai E-Business phù hợp với thực trạng của tổ chức mình.

Đối tượng:

Tất cả mọi đối tượng trong doanh nghiệp.

Nội dung:

-  Khái niệm về E-Business

-  Tổ chức doanh nghiệp dựa trên kiến trúc E-Business

-  Lộ trình và chiến lược triển khai E-Business

-  Chuẩn bị cho kế hoạch triển khai ERP

-  Lựa chọn đối tác và giải pháp ERP phù hợp

-  CRM nâng cao lợi thế cạnh tranh

-  Triển khai CRM

-  SCM – Chìa khoá hình thành thế liên kết mạng lưới doanh nghiệp

-  Triển khai SCM

-  Bài toán E-Procurement và vấn đề triển khai

-  Một số vấn đề về quản lý tri thức

-  Xây dựng môi trường làm việc nhóm

-  Một số bài học kinh nghiệm

-  Thực hành : Tìm hiểu ứng dụng ERP, CRM và một số ứng dụng E-Business khác.