ViSC Vietnam

Trang chủ Tư vấn - Đào tạo

KHÓA HỌC LÃNH ĐẠO CNTT - CIO

Chương trình học “Quản lý Công nghệ Thông tin - CIO “được xây dựng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được những định hình cơ bản về CNTT, vai trò, tầm quan trọng của các nhà Quản lý, Lãnh đạo và bộ máy CNTT hiện nay. Chương trình học này cũng được xem như một hướng dẫn trợ giúp các cán bộ làm công tác tin học xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng các chiến lược CNTT hợp lý, quản lý các nguồn lực tài chính, con người… tốt hơn. Chi tiết

 

KHÓA HỌC TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỆN TỬ E-BUSINESS

Các tập đoàn đa quốc gia đạt được nhiều lợi thế cạnh chính là nhờ có một chiến lược tiếp cận, triển khai E-Business nhanh chóng và hiệu quả, và các doanh nghiệp Việt Nam nếu không muốn thất bại trong chiến trường WTO, ngay từ bây giờ cần phải trang bị cho mình các học thuyết, mô hình kinh doanh mới xuất phát từ E-Business. Khoá học này sẽ giúp học viên là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có một cách tiếp cận đúng, kịp thời từ đó vạch ra một lộ trình triển khai E-Business phù hợp với thực trạng của tổ chức mình. Chi tiết

 

KHÓA HỌC VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CNTT THEO CHUẨN QUỐC TẾ ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library), bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ CNTT của Vương quốc Anh, là một chìa khoá quan trọng sẽ giúp các CIO thành công. Khóa học này sẽ cung cấp đến học viên các kiến thức cơ bản về quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ, các khái niệm cơ bản về ITIL và các bộ quy trình của nó để làm cơ sở cho các nhà quản lý và các chuyên gia bước đầu hình thành ý niệm làm việc và phối hợp theo quy trình. Chi tiết