ViSC Vietnam

Trang chủ Giải pháp VGIS VGIS: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

VGIS: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

I. GIỚI THIỆU

Hệ thống thông tin đất đai VGIS là hệ thống quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực đất đai thông qua việc ứng dụng công nghệ Geographic Information System (GIS) với rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Hệ thống được xây dựng nhằm tin học hóa quá trình xử lý hồ sơ cho các đơn vị, hỗ trợ công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ (giảm 30% - 50% thời gian thụ lý hồ sơ); nâng cao khả năng trao đổi và tích hợp thông tin trong nội bộ các đơn vị theo ngành; nâng cao khả năng cung cấp thông tin một cách chính xác, hệ thống và tổng hợp cho lãnh đạo; cung cấp thông tin cập nhật tức thời cho người dân và doanh nghiệp thông qua mạng Internet, qua đó góp phần giảm thiểu tối đa các khiếu kiện liên quan đến đất đai trong tương lai.

                                               vgis1  vgis2  

Hệ thống được xây dựng theo các quy định của nhà nước về quản lý đất đai như Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Các phần mềm nền cơ bản triển khai giai đọan 1 phục vụ xử lý nghiệp vụ và xây dựng dữ liệu cho hệ thống, bao gồm các phân hệ sau:

Phần mềm ISO điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ.

Phần mềm quản lý đất đai

 • Phân hệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Phân hệ quản lý biến động
 • Phân hệ quản lý đất đai và lập hồ sơ địa chính

Modul ứng dụng GIS và lập bản đồ chuyên đề

 • Tra cứu quy hoạch ứng dụng GIS
 • Cập nhật biến động bản đồ ứng dụng GIS
 • Tra cứu thông tin nhà đất, lập bản đồ chuyên đề cấp GCN ứng dụng GIS

Liên thông 1 cửa điện tử với Cục Thuế, kho bạc

 • Tất cả các phần mềm đều sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu (CSDL) bản đồ, sử dụng chung CSDL hồ sơ cũng như CSDL đất đai. Họat động theo mô hình mạng LAN, CSDL là postgres SQL, ngôn ngữ lập trình là .Net, C++ và C#.

III. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

 • CSDL postgre SQL là CSDL open soure, có khả năng quản lý khối lượng dữ liệu lớn
 • Hệ thống thông tin đất đai xây dựng ứng dụng công nghệ GIS  
 • Cấu trúc dữ liệu hình học theo chuẩn Open GIS
 • Mô hình lưu trữ dữ liệu hình học theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, đáp ứng khả năng khai thác và cập nhật dữ liệu theo mô hình mạng, cùng 1 thời điểm nhiều người cùng khai thác dữ liệu bản đồ theo phân quyền
 • Các ứng dụng đều sử dụng chung 1 CSDL, mang tính liên thông giữa các ứng dụng và các phòng ban tham gia hệ thống
 • Biểu mẫu báo cáo ngoài, có thể cbỉnh sửa
 • Có thể xuất dữ liệu ra AutoCad
 • HTTT với các CSDL đầy đủ cho quản lý đô thị nói chung và quản lý đất đai nói riêng

IV. CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Tính năng chung

 • Đáp ứng quản lý các quy trình theo ngày/buổi/giờ
 • Quản lý quy trình theo ISO hoặc quy trình do các đơn vị thiết lập. Quy trình thiết lập động, người dùng có thể thay đổi quy trình
 • Phân quyền chi tiết đến phòng/ban; bộ phận; người sử dụng
 • Có chức năng thiết lập ngày nghỉ, giờ làm việc nhằm tính chính xác thời gian xử lý hồ sơ
 • Cảnh báo hồ sơ sắp hết hạn
 • Quản lý danh sách hồ sơ theo từng trạng thái: Đang xử lý, hoàn thành xử lý, cần bổ sung, chờ dân bồ sung, cần xác minh, chờ xác minh, không đủ diều kiện xử lý..

Xử lý hồ sơ

 • Tuân thủ quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP, thông tư 17/2009/TT-BTNMT, Thông tư 09/2007/TT-BTNMT.
 • In giấy chứng nhận kết hợp với bản đồ hiện trạng
 • Tra cứu lịch sử thửa đất
 • In các biểu mẫu theo quy định của Nhà nước và thành phố
 • Tra cứu các thông tin liên quan trong quá trình xử lý hồ sơ

Ứng dụng GIS

 • Tra cứu quan hệ nhà đất với các dữ liệu bản đồ khác
 • Xét duyệt quy họach sử dụng đất
 • Xét duyệt quy hoạch giao thông
 • Tra cứu thông tin nhà đất
 • Lập bản đồ chuyên đề cấp GCN

Tra cứu thông tin hồ sơ

 • Thông tin chủ sử dụng
 • Thông tin điều kiện pháp lý
 • Thông tin quy hoạch
 • Thông tin nhà đất
 • Thông tin GCN
 • Thông tin biên nhận
 • Thông tin ngăn chặn: nhà thuộc SHNN, thế chấp, tranh chấp, vi phạm xây dựng, ngăn chặn khác

Quản lý công văn, văn bản liên quan đến hồ sơ

 • Tích hợp công văn, văn bản với nhiều định dạng vào hệ thống nhằm mục đích quản lý và tra cứu

Thống kê, tổng hợp báo cáo, lập mẫu biểu (15 mẫu)

 • Thống kê hồ sơ xin cấp GCN
 • Thống kê hồ sơ đã cấp GCN
 • Thống kê hồ sơ đang xử lý trễ hạn: Theo lọai hồ sơ/thống kê đến từng chuyên viên xử lý
 • Thống kê hồ sơ đang xử lý: Nắm bắt được 1 người đang giữ bao nhiêu hồ sơ phục vụ quản lý và điều phối việc phân hồ sơ và xử lý hồ sơ
 • Tra cứu hồ sơ đến ngày hẹn trả. Phục vụ công tác trả hồ sơ cho dân
 • Báo cáo về hồ sơ
 • Báo cáo về tình trạng giải quyết
 • Các sổ sách địa chính (theo mẫu chuẩn)
 • Các biểu mẫu thống kê đất đai

V. MỘT SỐ KHÁCH HÀNG ĐANG SỬ DỤNG

 • UBND quận Bình Tân
 • UBND quận Thủ Đức
 • UBND huyện Bình Chánh
 • UBND Quận Bình Thạnh
 • UBND quận 2
 • UBND quận 10
 • UBND Quận Phú Nhuận
 • UBND huyện Nhà Bè
 • Huyện Từ Liêm Hà Nội

VI. TRIỂN KHAI

 • Có khả năng triển khai theo mô hình liên thông trong tỉnh và thành phố, hoặc theo mô hình quận huyện
 • Thời gian triển khai từ một (01) đến (02) tháng.
 • Hệ thống được xây dựng theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của nhà nước nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi theo nhu cầu của từng khách hàng.