ViSC Vietnam

Trang chủ Giải pháp eOrder eOrder – HỆ THỐNG ĐẶT MÓN THÔNG MINH KHÔNG DÂY

eOrder – HỆ THỐNG ĐẶT MÓN THÔNG MINH KHÔNG DÂY

     eOrder-VN 

Lưu ý: Mũi tên màu xanh thể hiện đường đi của tín hiệu

 

Tags: hệ thống chọn món nhà hàng, thiết bị chọn món nhà hàng, e-menu, menu điện tử, máy đặt món cầm tay

 

Các chức năng của eOrder (nhà hàng có thể tùy chọn sử dụng các tính năng theo nhu cầu):

 • Mở bàn
 • Đổi bàn
 • Ghép bàn
 • Đóng bàn
 • Thay đổi số lượng khách
 • Đặt món
 • Yêu cầu bổ sung của khách hàng
 • Yêu cầu hóa đơn
 • Bổ sung món ngoài menu
 • Xác nhận đã phục vụ món
 • Hủy order
 • Giục món theo số bàn
 • Giục món theo mã món ăn.
 • Giục món theo nhóm món ăn.
 • Kiểm tra tình trạng order
 • Kiểm tra tất cả bàn trống
 • Kiểm tra bàn trống theo loại bàn
 • Kiểm tra bàn trống theo số bàn
 • Kiểm tra tất cả các bàn đặt
 • Kiểm tra bàn đặt theo số bàn
 • In hóa đơn
 • Kiểm tra danh sách các món đã hết
 • Gửi tin nhắn
 • Xác nhận trọng lượng món ăn theo kg
 • Kiểm tra thông tin khách hàng theo số thẻ
 • Kiểm tra thông tin khách hàng theo tên
 • Thông báo tỷ lệ hay số tiền chiết khấu
 • ...